Programa 2023

Propostes principals per una Piera millor

Remodelar el Foment

dotant-lo de programació tot l'any.

Crear l'Espai Jove i Centre Cívic.

a Cal Sanahuja

Ampliar la Biblioteca de Piera per millorar els seus serveis.

Donar ús de l'antic CAP del carrer Piereta

posant-hi Serveis Socials i la Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Remodelar la Plaça de la Creu i la Plaça de l'Església.

Urbanitzar el solar de Cal Tallavents (davant residència Meritxell)

per dotar d'una zona verda i un parc al casc antic

Implantar el projecte Can ID.

per sancionar qui no reculli els excrements de la seva mascota.

Instaurar la recollida de voluminosos a tots els barris i pobles

i ampliant la recollida de poda i trastam.

Crear brigades de neteja independents per barris

per ser més àgils, autònomes i amb més recursos per tenir els carrers nets.

Millorar la neteja i manteniment de l'entorn urbà del nucli

per ser més àgils, autònomes i amb més recursos per tenir els carrers nets.

Incrementar la neteja de parcel·les en mal estat

agilitzant els requeriments al propietaris i la neteja subsidiària.

Actuar pensant en el canvi climàtic i la sequera

posant al dia les franges perimetrals i el pla antiincendis.

Promocionar convenis amb empreses de buidatge de fosses sèptiques

fent-ho més àgil i econòmic per les vilatanes.

Pressionar a la Generalitat perquè instal·li una Comissaria de Mossos D'Esquadra

de referència a l'Anoia Sud.

Augmentar la plantilla de la Policia Local

i fent que patrullin pel carrer, mercats i fires.

Crear la Taula Municipal de Seguretat

implicant-hi Policia Local, Mossos, CAP i Serveis Socials.

Instaurar persones referents a cada barri

en contacte permanent amb la policia per guanyar agilitat i efectivitat.

Reforçar els agents cívics

permetent que puguin posar denúncies per incivisme.

Implementar la tecnologia (anònima) Blockchain a l'Administració pública

per aplicar-ho en àmbits com processos participatius i tràmits administratius.

Elaborar un protocol de prevenció i d'actuació per agressions sexistes

Enlluernar zones fosques dels nostres carrers

Pressionar a la Generalitat

per tal que augmenti el personal del CAP i els serveis que ofereix.

Reclamar a la Generalitat per tal que l'actual CAP passi de

un Punt d'Atenció Continuada (PAC) a un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP).

Crear un Pla d'Asfalts de 20 anys de durada

per tal que l'asfaltatge es faci a tots els carrers i sempre sota criteris tècnics i no polítics.

Actualitzar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Seguir impulsant el Consell d'Infants

i fer que les seves propostes es duguin a terme.

Desenvolupar el Pla Local de Joventut

Som més de 17.000 habitants, no podem seguir dimensionats com un municipi petit, cap de les propostes del programa es podrà complir sense aquestes:

Dimensionar l'Ajuntament a la mida que ara tenim

Ampliant la plantilla i incorporar tècnics a totes les àrees

Contractar un Gerent Professional i un Assessor Jurídic Extern

Deixar de tenir uns Pressupostos de poble dormitori

insuficients per l'adequat manteniment i necessitats reals del municipi

Crear el servei de Grua Municipal i dipòsit de vehicles

Construir locals socials als barris que encara no en disposin

començant per Can Bou i Castell de la Ventosa zona A.

Adquirir terrenys conreables abandonats i promocionar horts comunitaris

per tal que pagesos i cooperatives agràries en facin ús.

Ampliar el cementiri

Construir els pisos tutelats per la Gent Gran

així com un nou Centre de Dia.

Fomentar la creació d'un Esplai Municipal

Municipalitzar la gestió de la Piscina Municipal

Adequar un espai municipal pel Co-Working

per fomentar la creació de noves empreses.

Crear un Patronat Municipal d'Esports

per donar suport a les nostres entitats esportives i els seus usuaris.

Controlar colònies de gats mitjançant l'esterlització

i fomentar convenis amb entitats ètiques per la gestió d'animals abandonats.

Construir un espai polivalent fora del nucli urbà

per a activitats ludicofestives.

Instal·lar lavabos gratuïts

a la Font del Prat, parc de Sant Jordi i plaça del Peix.

Municipalitzar l'Escola de Música

fent-la accessible per a tothom.

Donar suport a les entitats i associacions de Piera

dotant-les de recursos i facilitant-los hi la seva tasca i gestió.

Simplificar tràmits burocràtics

Donar resposta a TOTES les instàncies que es presentin

Ampliar i mantenir el portal de Transparència

Adaptar la Vila a l'accés i seguretat de tothom

amb perspectiva de gènere i pensant en les persones amb mobilitat reduïda.

Continuar amb la implantació del botó de teleassistència

fent especial seguiment a tots els majors de 80 anys.

Tenir contacte permanent amb la gent gran que viu sola

tenint un registre actualitzat a Serveis Socials.

Impulsar la participació ciutadana i les consultes populars.

Crear un alberg o casa de colònies

Recuperar i mantenir espais naturals com la Font del Canyar o les Flandes

donant valor al nostre ric patrimoni natural.

Dignificar l'Arxiu Municipal

amb una nova ubicació i creant l'Arxiu-Museu de Piera

Continuar ampliant les Vies Verdes

connectant el nucli amb els barris i pobles per camins passejables

Establir una àrea d'autocaravanes

Realitzar campanyes d'embelliment del nucli antic

i dignificar espais patrimonials de la Vila.

Prosseguir amb la museïtzació de la Vila

Crear el projecte Piera Activa

creant i mantenint noves rutes per practicar esport a l'aire lliure.

Crear una Oficina de Turisme

Canviar l'actual model de transport

per un Transport a Demanda (TAD) més eficient i àgil.

Pressionar la Generalitat per tal que no s'elimini la línia directe de FGC amb Barcelona

evitant haver de fer transbord a Martorell

Sol·licitar a la Generalitat el transport escolar gratuït

Impulsar un parc públic d'habitatge

actualitzant els barems socials

Lloguer jove per a menors de 35 anys

amb dificultats d'accés a un habitatge.

Apostar també per altres models d'habitatge

com la masoveria urbana o les cooperatives d'habitatge.

Augmentar l'horari de la deixalleria municipal

Potenciar bonificacions per fer ús d'energies renovables

en habitatges i comerços del municipi.

Urbanitzar el Camí dels Planters i el Torrent del Gall Mullat

fent-ne un passeig periurbà.

Instal·lar plaques solars en edificis municipals.

Seguir municipalitzant el servei d'aigua potable

i municipalitzar la recollida de residus urbans

Promocionar plans d'ocupació

adequats a les necessitats del municipi.

Potenciar els Plans de Transició al Treball (PTT)

ampliant la formació de cicles formatius

Potenciar cursos de català

a tots els nivells.

Creació una Taula Local LGTBI+

Millorar l'atenció envers els beneficiaris de Serveis Socials

Impulsar cursos de monitor i director de lleure

Crear una borsa de voluntaris per acompanyar gent gran.

Promocionar un Saló de l'Ensenyament

tal com fan altres Ajuntaments de la comarca.

Generar altres activitats d'oci pel jovent

més enllà de les festes.

Impulsar el Patronat Municipal de Cultura

per fomentar el teixit associatiu i les activitats culturals.

Donar continuïtat als punts lila

oferint formació per la seva gestió a membres d'entitats locals.

Recuperar tradicions desaparegudes del municipi

com les catifes de flors de Corpus, esbart dansaire o ball de bastons.

Crear una comissió de festes

amb membres de cada barri i poble.

Dignificar i promoure el polígon industrial

per atraure noves empreses.

Aplicar una política fiscal progressiva i progressista

Actualització taxa d'escombraries

establint barems segons el tipus de comerç.

Crear sistema de beques

per esportistes que competeixin en categories superiors.

Fer Pressupostos Participatius

i executar les opcions guanyadores.

Ajudar econòmicament aquells comerços

que facin obres d'adaptació per mobilitat reduïda.

Donar suport a la Unió de Botiguers

i fomentar que s'hi adhereixin més comerços.

Creació ajuts fiscals per emprenedors.

Crear un viver d'empreses

per atraure nous negocis.

Promocionar l'esport i recolzar les entitats esportives.

Construir la nova zona esportiva de Can Bonastre

que inclogui pista d'atletisme, poliesportiu i un nou camp de futbol.

Garantir un bon manteniment de les pistes esportives

Construir pistes exteriors i realitzar manteniment periòdic a les que ja existeixen

tant als barris com als pobles i al nucli urbà.

Reconvertir l'actual camp de futbol

en una piscina d'estiu i un camp de futbol 7.