Programa 2019-2023

Propostes principals per una Piera millor

Crear un espai polivalent ludicofestiu

fora del nucli.

Crear una comissió de Festa Major

on hi hagi un representant de cada barri/poble i de cada associació/entitat.

Crear un centre cívic.

Ampliació de la biblioteca

amb un nou edifici a la Nau de Cal Sanahuja

Impulsar el Consell Municipal de Cultura.

Fomentar la nostra cultura

i recuperar tradicions perdudes.

Remodelar el Foment com a Centre Cultural.

Potenciar les zones esportives existents de Piera

(centre urbà / pobles i barris) i potenciar les entitats esportives.

Fer de l'antic camp de futbol un camp de futbol 7 i una piscina d'estiu

Construir un nou pavelló esportiu i un nou camp de futbol.

Crear una Oficina d'Atenció al Ciutadà

i a les entitats.

Habilitar d'espais WIFI els equipaments municipals

a tota la vila (centre urbà, pobles i barris).

Facilitar poder fer totes les gestions municipals a través del mòbil.

Portal de transparència

Fer arribar la fibra òptica a tota la vila

(barris, pobles i centre urbà).

Implementar la tecnologia (anònima) Blockchain a l'Administració pública

per aplicar-ho en àmbits com processos participatius i tràmits administratius.

Dotar a l'aplicació mòbil d'un apartat de denúncia

a l'incivisme i demanda de manteniment.

Enlluernar zones fosques.

Reconeixerem i visibilitzarem les experiències i la contribució de les dones als municipis

mitjançant el nomenclàtor, l'atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic.

Elaborar un Protocol de prevenció

d'agressions sexistes a les festes locals

Portal de transparència

Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals:

urbanisme, mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió d'equipaments culturals, entre d'altres.

Promourem l'ús d'un llenguatge no sexista

tenint cura del llenguatge que s'utilitza en les comunicacions internes i externes de l'Ajuntament, evitant l'ús sexista del llenguatge, fomentant accions formatives per a la població i els treballadors i treballadores municipals.

Dotar a l'aplicació mòbil d'un apartat de denúncia

a l'incivisme i demanda de manteniment.

Seguir amb la museïtzació de la vila.

Crear una oficina de turisme.

Impulsar una APP

amb rutes de senderisme pel terme municipal.

Incorporar un WC

a la Font del Prat i al parc de Sant Jordi.

Remodelació de la Plaça de la Creu i de la plaça de l'Església

Potenciar el turisme i el comerç

seguint connectant tots els barris i pobles veïns amb la xarxa de vies verdes.

Potenciar les vies blaves

(passeig fluvial Riu Anoia).

Crear una àrea d'autocaravanes.

Potenciar la Denominació d'Origen Montserrat.

El Pla de Barris és un full de ruta a 12 anys vista per aconseguir que a tots els barris tinguin el sanejament d’aigues resolt aixi com l’asfaltatge, la neteja viària i els locals socials. És un pla molt ambiciós que abarca més d’una legislatura donat a la complexitat de la mateixa, però tanmateix ho presentem planificat per etapes:

Construir locals socials

A barris i pobles que encara no en disposen

Pla d'Asfaltatge per tot el municipi

A executar el 2020 i 2021 amb els diners del romanent que legalment ja es podran utilitzar

Urbanització del Portell

Asfaltatge i clavagueram al barri a executar al període 2019-2023

Depuradora aigües residuals Can Canals

Construcció d'una nova depuradora a Can Canals que doni servei a tot el barri a executar al període 2023-2027

Clavagueram Can Claramunt

A executar al període 2027-2031

Optimització de la brigada de neteja i serveis

Amb la creació de brigades de neteja i serveis pròpies independents i que donin servei només a 3/4 barris per guanyar autonomia, ser més eficients i ràpides d'actuar. Aquestes brigades dependran directament de la Regidoria de Barris

Clavagueram La Venta - Can Musarro

A executar al període 2019-2023

Estació de bombeig Vallbonica

Construcció d'una nova estació de bombeig al període 2019-2020 a Vallbonica per tal de conectar el barri amb l'estació depuradora de Vallbona.

Clavagueram Can Mas

A executar al període 2023-2027

Clavagueram Castell de la Ventosa

A executar al període 2027-2031

Seguir adaptant la vila; les voreres i subvencionar

l'adaptació dels accessos a les botigues, a l'accés i seguretat per tothom.

Impulsar la creació de la variant

per desviar el transit pesat.

Seguir incentivant l'emprenedoria amb subvencions

als nous emprenedors i a les empreses que contractin nous treballadors.

Impulsar el desdoblament de la carretera B-224

i així potenciar el polígon industrial.

Impulsar una Unió de Botiguers

per tal que els comerços es coordinin en benefici seu i dels compradors.

Seguir amb la millora i ampliació

del mercat.

Fer el transport més eficient

impulsant el transport a demanda (TAD).

Pressionar a la Generalitat per aconseguir trens semidirectes

des de Martorell a la vila.

Demanda transport escolar gratuït

a la Generalitat.

Pressionar a la Generalitat pel canvi tarifari d'FGC

de zona 4 a zona 3.

Unir-nos al moviment #FridaysForFuture

per conscienciar al jovent del canvi climàtic, fer diferents accions amb les escoles i el jovent, fomentant el respecte i el civisme. Municipalitzar els serveis d'aigua i de residus.

Estudi de la recollida porta a porta de residus.

Canviar les calderes municipals de gas o gasoil

per d'altres de biomassa, i impulsar que aquesta sigui de Piera.

Promocionar la signatura de convenis amb empreses pel buidatge de les foses sèptiques

per tal d'obtenir preus més econòmics.

Municipalitzar els serveis d'aigua i de residus.

Impulsar l'autoconsum amb plaques solars

fotovoltaiques per energia elèctrica.

Millorar la neteja de carrers

i dotar de més recursos els serveis de neteja.

Urbanitzar el Camí dels Planters i estabilitzar el Torrent del Gall Mullat

Fent-ne un passeig periurbà

Impulsar la creació una comissaria

de districtes de mossos d'esquadra.

Crear un dipòsit municipal de vehicles.

Tirar endavant el projecte CanId

base de dades genètica dels gossos del municipi per identificar els infractors que no recullen les defecacions de les seves mascotes

Seguir posant al dia

totes les franges perimetrals contra incendis.

Augmentar la plantilla de policies

i desdoblar les patrulles actuals per tenir dos cotxes permanentment patrullant.

Remodelar Cal Sanahuja

creant un Espai Jove

Ampliar servei cal•listènia

gimnàs a l'aire lliure(?) a tots els barris.

Desenvolupament del Pla Local de Joventut.

Mantenir el transport públic gratuït

quan hi ha festes nocturnes a la vila

Apostarem per opcions d'accés i tinença de l'habitatge que vagin més enllà de l'individu

i incideixin en la transformació social, com ara la masoveria urbana, la cessió d'ús o les cooperatives d'habitatge.

Construcció per tota la vila de pistes exteriors esportives

com a lloc de trobada per fer esport i altres activitats.

Signar un conveni amb l’Hospital d’Igualada

per tal de bonificar l’aparcament al pàrquing soterrat

Promocionar hàbits saludables junt amb el CAP

Posar en funcionament l'heliport del CAP

Pressionar a la Generalitat per dotar de més serveis el CAP

per exemple de Radiologia.

Impulsar programa de mentoria

per joves nouvinguts

Potenciar l'intercanvi cultural

aprofitant la diversitat de la població

Impulsar el programa de parelles lingüístiques

i nous cursos de català

Reubicar els Serveis Socials a l'antic CAP

Acabar la construcció de pisos

tutelats per a la gent gran

Crear un servei de voluntariat

per donar suport a persones vulnerables

Creació d'un esplai municipal inclusiu.

Crear un nou centre de dia

i nous cursos de català

Ampliació de la segona planta del Casal

per l'ús de la gent gran

Crear un registre de gent gran que viu sola

Augmentar el parc de pisos de lloguer social

i actualitzar els barems socials.

Dotar d'equipament d'esbarjo

la nau de formació

Seguir potenciant els cursos de formació.

Fomentar el reciclatge i reaprofitament

dels llibres escolars

Col•laboració amb projectes conjunts

amb els centres educatius.

Urbanitzar amb espai d'aparcament

la nau de la brigada

Potenciar els PTT

(Programes de Transició al Treball).

Potenciar els espais d'estudi municipals

al centre civic, espai jove...

Fer pressupostos participatius.

Millorar les bonificacions aplicades als impostos i les taxes

Actualització tributs per mal estacionament

amb la creació d'un dipòsit municipal de vehicles

Taxa d'aprofitament del domini públic

per a empreses subministradores d'energia elèctrica equivalent al 1,5% de la seva facturació al municipi (art. 24.1c TRHL)

Bonificar amb el 50% l'IBI

per immobles amb energia solar

Bonificació de l'ICIO fins el 90%

(maxim segons art. 103 TRHL) per adaptar habitatges per mobilitat reduïda (Impost de Construccions i Obres)

Augment bonificació fins el 20% taxa escombraries

si es fa ús habitual de la deixalleria

Promoure que els ingressos del consistori

per motius sancionadors es destinin a programes socials.

Taxa per Ocupació Via Pública de caixers d'entitats bancàries

Aplicació de la llei 14/2015 sobre habitatges buits

o abandonats per grans tenidors

Augmentar bonificació IBI per famílies nombroses

del 50% al 75%

Augmentar bonificació de l'IAE per empreses

que contractin passant del 20% (+10% si indefinit) al 30% (+20% si indefinit) no es pot pujar més segons art. 88 TRHL (Text Refòs Hisendes Locals)

Bonificació de l'ICIO del 50%

en obres instal•lació d'energies renovables